CSR

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility  CSR)

  • Społeczną  odpowiedzialność biznesu  postrzegamy  w Misters Audytor Adviser  jako strategię,  zgodnie z którą  staramy się w naszej działalności  uwzględniać także różnorodne interesy  społeczne , przyczyniać  do dbania o  środowisko naturalne  oraz  budować pozytywne relacje z pracownikami. Specyfika naszej działalności powoduje, że ciągła profesjonalizacja podstawowej  naszej działalności  dobrze  służy zarówno naszym klientom, naszemu otoczeniu społecznemu, jak  i naszym pracownikom oraz współpracownikom. Dlatego też już w 2006 roku wdrożyliśmy  System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy: BS EN ISO 9001:2008 w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa finansowo – podatkowego, a  w 2013 roku  uzyskaliśmy status certyfikowanego ośrodka  Krajowego Systemu Usług (nr 07/43/2013/378), świadczącego usługi doradcze o charakterze ogólnym dla małych i średnich przedsiębiorców.

  • Specyfika naszej działalności  wymaga także od wszystkich naszych pracowników i współpracowników ciągłego doskonalenia i aktualizowania posiadanej  wiedzy. Dlatego nasz wewnętrzny  system szkolenia i ciągłego doskonalenia  wiedzy pracowników służy efektywnemu podnoszeniu kwalifikacji całego zespołu pracowniczego i przygotowywania naszych pracowników i współpracowników do coraz bardziej profesjonalnej współpracy z naszymi klientami. Systematycznie organizujemy wewnętrzne szkolenia z zakresu najnowszej wiedzy z dziedziny finansów, rachunkowości i audytu. Dbamy także o to żeby nasi pracownicy mieli dostęp do publikacji, konferencji i seminariów poświęconych problemom audytu.

  • Misters Audytor Adviser  uzyskując od wielu lat zgodę KIBR  organizuje szkolenia dla biegłych rewidentów, ułatwiające   wszystkim zainteresowanym biegłym rewidentom wypełnienie  przez nich corocznego obowiązku odbycia obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów. W 2013 r. uruchomiliśmy edukacyjną platformę internetową i zrealizowaliśmy  pierwsze obligatoryjne internetowe szkolenia dla biegłych rewidentów. Będziemy dalej rozwijać tę formę  szkoleń,  jako najdogodniejszą  dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno dla naszych pracowników, współpracowników  i całego środowiska  biegłych rewidentów.

  • Jednocześnie  poprzez system staży i opieki doświadczonych menedżerów nad aplikantami  do zawodu biegłego rewidenta tworzymy  w Misters Audytor Adviser  sprzyjające warunki do zdobywania wiedzy i doświadczenia  przez aplikantów i wypełniania przez nich  obowiązku odbywania  staży  aplikanckich.

  • W trakcie wszystkich kontaktów z naszymi klientami wszyscy nasi  biegli rewidenci, konsultanci, eksperci i doradcy udzielają zawsze dodatkowych wyjaśnień , dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pomagamy w ten sposób naszym klientom w rozwiązywaniu wielu trudnych dla nich sytuacji.

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information