Dla kogo pracujemy

Start-Up

 

Misters Audytor Adviser ma przygotowaną specjalną ofertę pomocy młodym przedsiębiorcom i inwestorom w skutecznym rozpoczęciu działalności gospodarczej. Eksperci i doradcy Misters Audytor Adviser pomogą Państwu w- efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce zwyczajami i przepisami prawa.

 

I. Oferujemy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność:

 • kompleksową obsługę prawną, finansową i organizacyjną,
 • obsługę księgowo-podatkową prowadzonej działalności,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • doradztwo podatkowe,
 • konsolidację sprawozdań oraz raportowanie dla właścicieli i inwestorów,
 • usługi finansowe,
 • usługi controllingowe.

 

II. Specjalna oferta pomocy dla „Start-up" w ramach Krajowego Systemu Usług PARP.

 1. Jako autoryzowany doradca Krajowego Systemu Usług PARP, świadczymy w jego ramach także usługi doradcze dla przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do korzystania z  usług konsultantów Misters Audytor Adviser  w ramach KSU!!  Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pomożemy mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami, służącej poprawie efektywności mikro i małych przedsiębiorców i zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku. Realizujemy tę usługę w ramach Projektu Systemowego PARP, pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi doradcze  w ramach Projektu są częściowo współfinansowane przez przedsiębiorców i będą realizowane przez Misters Audytor Adviser  tylko do końca 2014 r . Zainteresowanych dodatkowymi informacjami oraz skorzystaniem z tych usług prosimy o kontakt mailowy na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Eksperci i doradcy Misters Audytor Adviser pomogą młodym przedsiębiorcom i inwestorom w skutecznym rozpoczęciu działalności gospodarczej, oraz w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce zwyczajami i przepisami prawa.

 

1. Oferujemy Państwu bardzo szeroki zakres usług doradczych obejmujących:

 • kompleksową obsługę prawną, finansową i organizacyjną,
 • obsługę księgowo-podatkową prowadzonej działalności,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • doradztwo podatkowe,
 • konsolidację sprawozdań oraz raportowanie dla właścicieli i inwestorów,
 • usługi finansowe,
 • usługi controllingowe.

2. W ramach „kompleksowej obsługi prawnej, finansowej i organizacyjnej"  oferujemy  przedsiębiorcom i inwestorom pomoc we wszystkich działaniach związanych z:

 • założeniem Firmy,
 • uzyskaniem wpisów do rejestrów i koncesji,
 • kontaktami z urzędami, itp.

Zrobimy wszystko, na co pozwala prawo i obowiązujące przepisy, żeby Państwa kontakty z urzędami służyły szybszemu oraz bezpieczniejszemu rozwojowi Waszych Firm.

 

3. Obsługa księgowo-podatkowa obejmuje kompleksową pomoc przedsiębiorcy oraz inwestorowi, zaczynając od przygotowania dla Firmy polityki rachunkowości wraz zakładowym planem kont, kończąc na prowadzeniu przez Biuro Rachunkowe Misters Audytor Adviser pełnej i bieżącej obsługi księgowej, w zakresie:

 • bieżącego księgowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenia rozliczeń podatkowych, w tym sporządzania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń zobowiązań spółki, w tym wobec budżetu państwa,
 • przechowywania i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych , dokumentów i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • raportowania na potrzeby zarządu i właścicieli.

Oszczędzając swój czas i środki finansowe, uzyskacie Państwo jednocześnie pełną i rzetelną wiedzę o sytuacji finansowej swojej Firmy , dzięki stosowanemu przez nas systemowi raportowania i monitorowania.

 

4. Obsługa kadrowo-płacowa

Obejmuje sporządzanie list płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (deklaracje podatkowe) oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Możemy także  dla Państwa i w Państwa imieniu, zajmować się doborem i poszukiwaniem pracowników o kwalifikacjach jakich będziecie potrzebować, oraz ich szkoleniem. Możliwe będzie także zlecanie nam, zatrudniania pracowników okresowych do wykonywania zadań zleconych przez Państwa Firmę.

 

5. W ramach „doradztwa podatkowego" oferujemy między innymi:

 • doradztwo w kształtowaniu najbardziej efektywnych podatkowo struktur kapitałowych (podatkowych grup kapitałowych),
 • doradztwo podatkowe dotyczące restrukturyzacji kapitałowej spółek,
 • audyt podatkowy,
 • analizy obciążeń podatkowych,
 • optymalizację podatkową,
 • doradztwo podatkowe dotyczące transakcji dokonywanych  na rynkach kapitałowych,
 • podatkowe analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanie podatkowe w celu obniżenia obciążeń podatkowych,
 • reprezentowanie spraw przedsiębiorcy przed organami skarbowymi oraz  sądami.

 

6. W ramach „konsolidacji sprawozdań oraz raportowania dla właścicieli i inwestorów" oferujemy Państwu:

 • bieżące raportowanie dla właścicieli i menedżerów  na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie due diligence: finansowych, podatkowych i prawnych,
 • diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ocenę tej sytuacji z punktu widzenia interesów właściciela lub nabywcy,
 • przygotowywanie biznes planów i prognoz finansowych,
 • dokonywanie różnymi metodami wyceny majątku przedsiębiorstwa, akcji lub udziałów,
 • ocenę projektów inwestycyjnych od strony finansowej i ekonomicznej.

 

7. W ramach świadczenia „usług finansowych oraz doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym" oferujemy Państwu:

 • opracowywanie rekomendacji nt. sposobów zabezpieczania ryzyka kursowego,
 • prowadzenie rachunkowości zabezpieczeń.

 

8. W ramach świadczenia  „usług controllingowych" oferujemy Państwu:

 • opracowywaniu procedur efektywnego controllingu, dostosowanego do specyfiki i potrzeb inwestora,
 • wdrożenie systemu kontroli zarządczej.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia oraz kompetencji naszych ekspertów i konsultantów!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Jednostki Finansów Publicznych

 

Najważniejsze obszary, w  których możemy zaoferować  naszą pomoc i doradztwo,  jednostkom prowadzącym działalność pod „rządami" ustawy o finansach publicznych, wynikają z dobrej znajomości specyficznych potrzeb „jednostek finansów publicznych" oraz z kompetencji naszych pracowników, doradców i konsultantów w tym obszarze. Dlatego oferujemy Państwu nasze usługi i współpracę w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa finansowego, podatkowego oraz  audytu wewnętrznego.

 

1. W zakresie „czynności rewizyjnych i poświadczających" oferujemy  Państwu badanie sprawozdań finansowych oraz „audyty" wykorzystania środków unijnych.

 

2. W zakresie  „doradztwo dotyczącego budżetu zadaniowego" pomożemy Państwu w :opracowaniu zasad zarządzania ryzykiem i opracowaniu zakładowego planu kont.

 

3. W zakresie „doradztwa  finansowego" pomożemy Państwu w:

 • sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • projektowaniu systemów rachunkowości,
 • opracowaniu kontroli zarządczej.

 

4. W zakresie „audyt wewnętrznego" pomożemy Państwu w:

 • opracowaniu procedur audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzaniu audytu wewnętrznego.

 

5. W zakresie „oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego" pomożemy Państwu w:

 • projektowaniu systemów rachunkowości,
 • opracowaniu systemu kontroli zarządczej.

 

6. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Państwa „specjalistyczne szkolenia" z zakresu:

 • zamknięcia roku obrotowego ( obowiązki ustawowe w związku z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta),
 • przygotowanie sprawozdania finansowego,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • kontroli zarządczej,
 • zmian przepisów o szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont.

 

7. Misters Audytor Adviser oferuje Państwu pomoc i doradztwo we wprowadzeniu do obrotu giełdowego obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia oraz kompetencji naszych ekspertów i konsultantów, realizujących doradztwo dla jednostek finansów publicznych.
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

 

Start-Up

 

Misters Audytor Adviser ma przygotowaną specjalną ofertę pomocy młodym przedsiębiorcom i inwestorom w skutecznym rozpoczęciu działalności gospodarczej. Eksperci i doradcy Misters Audytor Adviser pomogą Państwu w- efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce zwyczajami i przepisami prawa.

 

I. Oferujemy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność:

 • kompleksową obsługę prawną, finansową i organizacyjną,
 • obsługę księgowo-podatkową prowadzonej działalności,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • doradztwo podatkowe,
 • konsolidację sprawozdań oraz raportowanie dla właścicieli i inwestorów,
 • usługi finansowe,
 • usługi controllingowe.

 

II. Specjalna oferta pomocy dla „Start-up" w ramach Krajowego Systemu Usług PARP.

 1. Jako autoryzowany doradca Krajowego Systemu Usług PARP, świadczymy w jego ramach także usługi doradcze dla przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do korzystania z  usług konsultantów Misters Audytor Adviser  w ramach KSU!!  Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pomożemy mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami, służącej poprawie efektywności mikro i małych przedsiębiorców i zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku. Realizujemy tę usługę w ramach Projektu Systemowego PARP, pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi doradcze  w ramach Projektu są częściowo współfinansowane przez przedsiębiorców i będą realizowane przez Misters Audytor Adviser  tylko do końca 2014 r . Zainteresowanych dodatkowymi informacjami oraz skorzystaniem z tych usług prosimy o kontakt mailowy na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej...

Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia oraz kompetencji naszych ekspertów i konsultantów!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

 

MSP i Mikroprzedsiębiorcy

 

 1. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, należących do grupy: mikro-, małych i średnich firm. Mamy dla Państwa szeroką ofertę usług  oferowanych  przez konsultantów i doradców  Misters Audytor Adviser.  Tylko tej grupie przedsiębiorców oferujemy skorzystanie z całego pakietu usług doradczych, oferowanych przez nas w ramach Krajowego Systemu Usług PARP.

 2. Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego KSU, świadczącego usługi doradcze o charakterze ogólnym. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Zachęcamy do skorzystania z realizowanego do końca 2014 roku przez Misters Audytor Adviser „Projektu Systemowego PARP  pn. „zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", współfinansowanego z EFS. W jego ramach oferujemy Państwu pomoc w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami, służącej poprawie efektywności mikro i małych przedsiębiorców i zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku. Usługa doradcza składa się z 2 etapów.

 

Pierwszy etap polega na wykonaniu audytu optymalizacyjnego, czyli analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sferze: sprzedaży i marketingu, IT/telekomunikacji, finansów, księgowości, podatków i prawnej oraz opracowaniu na podstawie tej analizy praktycznych rekomendacji do wdrożenia w przedsiębiorstwie,

 

Drugi etap polega na doradztwie i pomocy ekspertów Misters Audytor Adviser we wdrożeniu przez Państwa rekomendacji z etapu I.

 

Pomożemy Państwu w przygotowaniu wniosków na „konkursy o środki UE", z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-20", oraz w rozliczeniu już uzyskanych dotacji unijnych!

 

Zapraszamy Państwa także do korzystania z pozostałych usług i produktów Misters Audytor Adviser oraz do korzystania z doświadczenia i kompetencji ekspertów Misters Audytor Adviser!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

 

Agrobiznes i Rolnictwo

 

Oferta Misters Audytor Adviser dla agrobiznesu i rolnictwa to:

 

 1. Dla agrobiznesu -korzystanie z usług naszych doradców w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dla agrobiznesu -pomoc w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami, służącej poprawie efektywności przedsiębiorstwa i zwiększeniu jego konkurencyjności na rynku,  w  ramach Projektu Systemowego PARP  pn. „zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", współfinansowanego z EFS,

 3. Dla agrobiznesu- oferta kompleksowej obsługi prawnej, finansowej, organizacyjnej oraz obsługa księgowo-podatkową prowadzonej działalności, w tym „odzyskiwanie podatku VAT od zakupu środków do produkcji rolniczej",

 4. Dla rolników - oferta kompleksowej pomocy  w zorganizowaniu ewidencji księgowo-podatkowej, zaczynając od przygotowania polityki rachunkowości wraz planem kont, kończąc na prowadzeniu przez Biuro Rachunkowe Misters Audytor Adviser pełnej i bieżącej obsługi księgowej, w tym „odzyskiwania podatku VAT od zakupu środków do produkcji rolniczej",

 5. Pomoc  w przygotowaniu wniosków na „konkursy o środki UE", oraz pomoc w rozliczeniu uzyskanych dotacji unijnych!

Zapraszamy  także do korzystania z pozostałych usług i produktów, oferowanych przez Misters Audytor Adviser dla przedsiębiorców.

 

Zapraszamy do korzystania z kompetencji ekspertów Misters Audytor Adviser!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Spółki Notowane Na GPW i NewConnect

 

Najlepszym potwierdzeniem naszych kwalifikacji w zakresie świadczenie usług, dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  i na New Conect jest to, że od początku istnienia Giełdy skorzystało z naszych usług kilkaset spółek, działających we wszystkich branżach polskiej gospodarki. Dobrze rozumiemy Państwa potrzebny, wynikające publicznego charakteru Waszych Spółek. Dlatego możemy Państwu zaoferować szeroką gamę usług i produktów.

Przede wszystkim oferujemy Państwu:

 1. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe badamy zgodnie z zasadami określonymi w „Ustawie o rachunkowości" oraz zgodnie z  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Oferujemy także przeglądy i badanie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, według międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSR) oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej MSSF.

 2. Doradztwo w zakresie audytu wewnętrznego. Kierujemy tę ofertę do komitetów audytu działających w radach  nadzorczych spółek giełdowych. Proponujemy także doradztwo Misters Audytor Adviser w zakresie zorganizowania działu audytu wewnętrznego w Państwa Firmie. Nasi eksperci pomogą Państwu opracować procedury w zakresie audytu wewnętrznego, zdefiniować obszary wrażliwe na ryzyko, usprawnić procesy operacyjne.

 3. Doradztwo w zakresie  przeprowadzenia wyceny. Wykonamy dla Państwa wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, a także  posiadanych udziałów lub akcji. Zakres wyceny może być dostosowany do celu, w jakim jest ona sporządzona. Oferujemy Państwu wyceny dla potrzeb: transakcji kupna/sprzedaży, przekształceń i reorganizacji działalności, fuzji i przejęć, spełnienia wymogów rachunkowych (MSR/MSSF) i celów podatkowych.

 4. Badanie „due diligence" Najważniejszymi celami usługi „due diligence", oferowanej przez Misters Audytor Adviser jest: pełna  identyfikacja podmiotu objętego badaniem, ocena jego kondycji finansowej oraz rozpoznanie ryzyk i zagrożeń dotyczących podmiotu , którego dotyczy „due diligence".Zakres i struktura badania „due diligence" dostosowana jest zawsze do indywidualnych potrzeb i wymagań naszego Klienta!

 5. Doradztwo finansowe/pozyskiwanie finansowania. W zakresie doradztwa finansowego oferujemy Państwu  wykonanie analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa. Ponadto oferujemy Państwu pomoc w tworzeniu „biznes planów", budżetów, oraz planów finansowych.

 6. Badanie planu podziału, połączenia i przekształcenia.

 7. Doradztwo w procesie nowej emisji, w tym  pomoc, w przygotowaniu prospektu emisyjnego ,badanie prognoz wyników lub wyników szacunkowych, badanie informacji finansowych „pro forma"

 8. Doradztwo i szkolenia  w zakresie  MSR/MSSF

 9. Pomoc w przygotowaniu wniosków na „konkursy o środki UE", w nowym  „budżecie UE na lata 2014-20" oraz, w rozliczeniu już uzyskanych dotacji unijnych!

 

Zapraszamy do współpracy!
Prosimy Państwa o wypełnienie „Karty klienta”.

 

Beneficjenci Funduszy UE

 

1. Beneficjentom korzystającym z funduszy UE oferujemy specjalistyczne usługi obejmujące przede wszystkim:

 • przeprowadzenie audytu funduszy unijnych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu,
 • doradztwo w przygotowaniu procedur wewnętrznych zapewniających prawidłowość rozliczenia projektu,
 • doradztwo w zakresie przygotowania procedur finansowo-księgowych,
 • doradztwo w zakresie ewidencji księgowej realizowanego „projektu unijnego",
 • szkolenia dotyczące powyższych zagadnień.

 

2. Dla rzetelnego i wiarygodnego przeprowadzenia audytu wykorzystania środków unijnych oddajemy do Państwa dyspozycji nasz  zespół ekspertów składający się z:

 • biegłych rewidentów,
 • audytorów wewnętrznych,
 • osób posiadających praktyczne doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.

 

3. Zasadniczym celem przeprowadzanego przez nas audytu wykorzystania środków UE jest uzyskanie przez Klienta racjonalnego zapewnienia i potwierdzenia, że wydatki poniesione przez niego w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem.

 

4. Do korzystania z kompetencji naszych ekspertów zapraszamy zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe(NGO).

 

Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”, niezbędnej do przygotowania dla Państwa naszej oferty!
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information