Spółki Notowane Na GPW i NewConnect

 

Najlepszym potwierdzeniem naszych kwalifikacji w zakresie świadczenie usług, dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  i na New Conect jest to, że od początku istnienia Giełdy skorzystało z naszych usług kilkaset spółek, działających we wszystkich branżach polskiej gospodarki. Dobrze rozumiemy Państwa potrzebny, wynikające publicznego charakteru Waszych Spółek. Dlatego możemy Państwu zaoferować szeroką gamę usług i produktów.

Przede wszystkim oferujemy Państwu:

  1. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe badamy zgodnie z zasadami określonymi w „Ustawie o rachunkowości" oraz zgodnie z  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Oferujemy także przeglądy i badanie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, według międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSR) oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej MSSF.

  2. Doradztwo w zakresie audytu wewnętrznego. Kierujemy tę ofertę do komitetów audytu działających w radach  nadzorczych spółek giełdowych. Proponujemy także doradztwo Misters Audytor Adviser w zakresie zorganizowania działu audytu wewnętrznego w Państwa Firmie. Nasi eksperci pomogą Państwu opracować procedury w zakresie audytu wewnętrznego, zdefiniować obszary wrażliwe na ryzyko, usprawnić procesy operacyjne.

  3. Doradztwo w zakresie  przeprowadzenia wyceny. Wykonamy dla Państwa wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, a także  posiadanych udziałów lub akcji. Zakres wyceny może być dostosowany do celu, w jakim jest ona sporządzona. Oferujemy Państwu wyceny dla potrzeb: transakcji kupna/sprzedaży, przekształceń i reorganizacji działalności, fuzji i przejęć, spełnienia wymogów rachunkowych (MSR/MSSF) i celów podatkowych.

  4. Badanie „due diligence" Najważniejszymi celami usługi „due diligence", oferowanej przez Misters Audytor Adviser jest: pełna  identyfikacja podmiotu objętego badaniem, ocena jego kondycji finansowej oraz rozpoznanie ryzyk i zagrożeń dotyczących podmiotu , którego dotyczy „due diligence".Zakres i struktura badania „due diligence" dostosowana jest zawsze do indywidualnych potrzeb i wymagań naszego Klienta!

  5. Doradztwo finansowe/pozyskiwanie finansowania. W zakresie doradztwa finansowego oferujemy Państwu  wykonanie analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa. Ponadto oferujemy Państwu pomoc w tworzeniu „biznes planów", budżetów, oraz planów finansowych.

  6. Badanie planu podziału, połączenia i przekształcenia.

  7. Doradztwo w procesie nowej emisji, w tym  pomoc, w przygotowaniu prospektu emisyjnego ,badanie prognoz wyników lub wyników szacunkowych, badanie informacji finansowych „pro forma"

  8. Doradztwo i szkolenia  w zakresie  MSR/MSSF

  9. Pomoc w przygotowaniu wniosków na „konkursy o środki UE", w nowym  „budżecie UE na lata 2014-20" oraz, w rozliczeniu już uzyskanych dotacji unijnych!

 

Zapraszamy do współpracy!
Prosimy Państwa o wypełnienie „Karty klienta”.

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information