Centrum Wsparcia Biznesu

 

CENTRUM  WSPARCIA BIZNESU (CWB) pomoże Państwu, w prowadzeniu prawno-finansowej oraz organizacyjnej obsługi Waszej Firmy.

 

Współpracując z Misters Audytor Adviser oraz korzystając  z usług oferowanych przez nas w ramach działalności CWB, możecie Państwo skoncentrować się na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej, nam powierzając wszystkie sprawy związane z obsługą tej działalności.

 

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • wirtualne biuro,(adres dla Państwa Firmy, usługi odbierania korespondencji, telefonów i wiele innych),
 • doradztwo i obsługa prawna,
 • pełna obsługa księgowo-podatkowa, 
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • doradztwo podatkowe, rachunkowe, finansowe, gospodarcze,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o fundusze unijne,
 • przygotowywanie raportów finansowych dla banków, właścicieli, inwestorów,
 • przygotowywanie business planów,
 • badanie sprawozdań finansowych
 • PR, reklama i marketing
 • wsparcie IT.

 

Korzyści dla Państwa:

 • oszczędność czasu, który można przeznaczyć np. na rozwój strategii biznesowej zamiast  na przemieszczanie się pomiędzy biurem rachunkowym, doradcą podatkowym a kancelarią prawną,
 • pomoc profesjonalistów, wsparcie i doradztwo osób z doświadczeniem,
 • zgromadzenie całej wiedzy o swojej Firmie w jednym miejscu,
 • obniżenie kosztów outsourcingu usług księgowych, prawnych, doradczych,
 • pakiety usług „szyte na miarę”, z uwzględnieniem specyficznych aspektów działalności, okoliczności niestandardowych,
 • możliwość zmiany zamówionego „pakietu usług” w każdej chwili,

 

Szczegółowy zakres usług oferowanych w ramach Centrum Wsparcia Biznesu.


Kompleksowa obsługa prawna, finansowa i organizacyjna


Polega na pomocy przedsiębiorcom i inwestorom we wszystkich działaniach związanych z założeniem Firmy, uzyskaniem wpisów do rejestrów, koncesji, pomocy w kontaktach z urzędami, itp. Zrobimy wszystko, na co pozwala prawo i obowiązujące przepisy, żeby Państwa kontakty z urzędami służyły szybszemu oraz bezpieczniejszemu rozwojowi Waszych Firm.


Obsługa księgowo-podatkowa


Obejmuje kompleksową pomoc przedsiębiorcy oraz inwestorowi, zaczynając od  przygotowania dla Firmy  polityki rachunkowości wraz zakładowym planem kont, kończąc na prowadzeniu pełnej i  bieżącej obsługi księgowej, w zakresie:

 • bieżącego księgowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenia rozliczeń podatkowych, w tym sporządzania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń zobowiązań spółki, w tym  zobowiązań wobec budżetu państwa,
 • przechowywania i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych , dokumentów i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, f/ raportowanie na potrzeby zarządu i właścicieli.

Oszczędzając swój czas i środki finansowe, uzyskacie Państwo jednocześnie pełną i rzetelną wiedzę o sytuacji finansowej swojej Firmy , dzięki stosowanemu przez nas systemowi raportowania i monitorowania.


Obsługa kadrowo-płacowa


Obejmuje sporządzanie list płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (deklaracje podatkowe) oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
Możemy także  w Państwa imieniu, zajmować się doborem i poszukiwaniem pracowników o kwalifikacjach jakich będziecie Państwo potrzebować oraz ich szkoleniem. Możliwe będzie także zlecanie nam, zatrudniania pracowników okresowych do wykonywania zadań zleconych przez Państwa Firmę.


Doradztwo podatkowe


Obejmuje między innymi:

 • doradztwo w kształtowaniu najbardziej efektywnych podatkowo struktur kapitałowych (podatkowych grup kapitałowych),
 • doradztwo podatkowe dotyczące restrukturyzacji kapitałowej spółek,
 • audyt podatkowy,
 • analizy obciążeń podatkowych,
 • optymalizację podatkową,
 • doradztwo podatkowe dotyczące transakcji dokonywanych  na rynkach kapitałowych,
 • podatkowe analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanie podatkowe w celu obniżenia obciążeń podatkowych,
 • reprezentowanie spraw przedsiębiorcy przed organami skarbowymi oraz sądami.


Konsolidacja sprawozdań i raportowanie dla właścicieli i inwestorów


W szczególności oferujemy :

 • bieżące raportowanie dla właścicieli/menedżerów  nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • przygotowywanie due diligence finansowych, podatkowych i prawnych,
 • diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ocenę tej sytuacji z punktu widzenia interesów właściciela lub nabywcy,
 • przygotowywanie biznes planów i prognoz finansowych,
 • dokonywanie różnymi metodami wyceny majątku przedsiębiorstwa, akcji lub udziałów,
 • ocenę projektów inwestycyjnych od strony finansowej i ekonomicznej.


Usługi finansowe oraz doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym


Oferujemy :

 • opracowywanie rekomendacji nt. sposobów zabezpieczania ryzyka kursowego,
 • prowadzenie rachunkowości zabezpieczeń.


Usługi controllingowe


Polegają na:

 • opracowywaniu procedur efektywnego controllingu, dostosowanego do specyfiki i potrzeb inwestora,
 • wdrożeniu systemu kontroli zarządczej.


Wszystkie usługi świadczone przez Centrum realizowane są z zachowaniem pełnej poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa.
W zależności od Państwa potrzeb, językiem roboczych kontaktów i prowadzenia dokumentacji może być język angielski lub polski.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników, doradców i konsultantów.
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Doradztwo W Zakresie Rachunkowości

 

Doradztwo w zakresie rachunkowości to przede wszystkim pomoc naszym Klientom w:

 • uporządkowaniu zasad polityki rachunkowości w Firmie,
 • dostosowaniu zasad rachunkowości do specyfiki działalności podmiotu,
 • wyprowadzaniu zaległości księgowych,
 • analiza zaszłości podatkowych i księgowych,
 • planowaniu zasad rachunkowości, dla Firm rozpoczynających działalność,
 • opracowanie polityki (zasad) rachunkowości,
 • opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Ponadto nasi eksperci, doświadczeni biegli rewidenci, przygotują dla Państwa interpretacje w zakresie rachunkowości oraz doradzą Państwu, w jaki sposób ująć skutki zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym.


Połączenie usługi biegłego rewidenta oraz doradcy podatkowego, oferowane Państwu przez Misters Audytor Adviser, pozwala na efektywną optymalizację rozwiązań w zakresie prawa bilansowego.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia i kompetencji naszych ekspertów i konsultantów!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Szkolenia

 

Od wielu lat uzyskujemy zgodę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na prowadzenie obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów. Uznajemy to za dowód zaufania samorządu audytorów i uznanie naszej Firmy przez środowiskowy samorząd za wiarygodny podmiot. Jest to także gwarancją, że jakość usług świadczonych przez Misters Audytor Adviser na rzecz naszych Klientów była i będzie zawsze na najwyższym poziomie.

 

Systematycznie organizujemy szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu najnowszej wiedzy w dziedzinie finansów, rachunkowości i audytu. Oferujemy też szkolenia dla firm.

 

Bieżące informacje o szkoleniach będą udostępniane w aktualnościach.

Wszelkie zapytania prosimy o przesyłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo W Zakresie MSR/MSSF

 

Oferujemy następujący zakres usług i doradztwa w zakresie  MSR/MSSF:

 • wdrożenie MSR/MSSF po raz pierwszy,
 • przekształcenie sprawozdań finansowych na MSR/MSSF,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości wg. MSR/MSSF,
 • sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych wg. MSR/MSSF,
 • sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg. MSR/MSSF,
 • szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów na temat zmian i aktualizacji w MSR/MSSF.


Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia i kompetencji ekspertów Misters Audytor Adviser w zakresie MSR/MSSF.
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Restrukturyzacja Przedsiębiorstw

 

W ramach przygotowania i przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa oferujemy Państwu:

 • kompleksowe rozpoznanie sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz określenie jej pozycji rynkowej,
 • przygotowanie planu restrukturyzacji uwzględniającego optymalne rozwiązania prawne, finansowe oraz podatkowe,
 • doradztwo w restrukturyzacji grupy kapitałowej,
 • pomoc we wdrożeniu restrukturyzacji.


Możemy także zapewnić Państwu kompleksowe doradztwo w procesach dotyczących:

 • umorzenia długu,
 • odraczania spłat,
 • konwersji długów na kapitały,
 • zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych doradców i konsultantów!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Doradztwo W Zakresie Audytu Wewnętrznego

 

Ofertę doradztwa w zakresie audytu wewnętrznego kierujemy do:

 • komitetów audytu, działających w radach  nadzorczych spółek giełdowych i spółek skarbu państwa,
 • banków,
 • funduszy
 • oraz instytucji finansowych.


Proponujemy Państwu doradztwo Misters Audytor Adviser w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w Firmie.

Nasi eksperci pomogą Państwu:

 • opracować procedury w zakresie audytu wewnętrznego,
 • zdefiniować obszary wrażliwe na ryzyko,
 • usprawnić procesy operacyjne.


Z naszego doświadczenia wiemy, że skuteczny audyt wewnętrzny oraz efektywna kontrola wewnętrzna w znaczący sposób podnoszą bezpieczeństwo funkcjonowania Firmy i ograniczają ryzyka biznesowe, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia oraz kompetencji naszych ekspertów i konsultantów  w zakresie audytu wewnętrznego.
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Outsourcing Usług Księgowych

 

Oferujemy zewnętrzną obsługę Biura Rachunkowego Misters Audytor Adviser, polegającą na:

 • tworzeniu i aktualizacji polityki rachunkowości,
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
 • doradztwie księgowym,
 • przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
 • dokonywaniu rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych i do NBP,
 • prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych oraz rozliczeń z ZUS,
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników ,
 • wyprowadzaniu zaległości księgowych.
 • zestawieniu dokumentów księgowych i przygotowaniu sprawozdania finansowego (kompilacja danych).

 

Dostosowujemy zakres świadczonych przez Misters Audytor Adviser usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Proponujemy także Państwu przejęcie przez Misters Audytor Adviser obowiązków głównego księgowego.

Zapewniamy rzetelność i profesjonalizm naszych usług. Gwarantujemy bezpieczeństwo podatkowe, prawne oraz terminowość i prawidłowość rozliczeń.  


Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia i kompetencji naszych pracowników, ekspertów i konsultantów!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Centrum Wsparcia Biznesu

 

CENTRUM  WSPARCIA BIZNESU (CWB) pomoże Państwu, w prowadzeniu prawno-finansowej oraz organizacyjnej obsługi Waszej Firmy.

 

Współpracując z Misters Audytor Adviser oraz korzystając  z usług oferowanych przez nas w ramach działalności CWB, możecie Państwo skoncentrować się na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej, nam powierzając wszystkie sprawy związane z obsługą tej działalności.

 

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • wirtualne biuro,(adres dla Państwa Firmy, usługi odbierania korespondencji, telefonów i wiele innych),
 • doradztwo i obsługa prawna,
 • pełna obsługa księgowo-podatkowa, 
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • doradztwo podatkowe, rachunkowe, finansowe, gospodarcze,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o fundusze unijne,
 • przygotowywanie raportów finansowych dla banków, właścicieli, inwestorów,
 • przygotowywanie business planów,
 • badanie sprawozdań finansowych
 • PR, reklama i marketing
 • wsparcie IT.

 

Korzyści dla Państwa:

 • oszczędność czasu, który można przeznaczyć np. na rozwój strategii biznesowej zamiast  na przemieszczanie się pomiędzy biurem rachunkowym, doradcą podatkowym a kancelarią prawną,
 • pomoc profesjonalistów, wsparcie i doradztwo osób z doświadczeniem,
 • zgromadzenie całej wiedzy o swojej Firmie w jednym miejscu,
 • obniżenie kosztów outsourcingu usług księgowych, prawnych, doradczych,
 • pakiety usług „szyte na miarę”, z uwzględnieniem specyficznych aspektów działalności, okoliczności niestandardowych,
 • możliwość zmiany zamówionego „pakietu usług” w każdej chwili,

 

Więcej...

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum realizowane są z zachowaniem pełnej poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa.
W zależności od Państwa potrzeb, językiem roboczych kontaktów i prowadzenia dokumentacji może być język angielski lub polski.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników, doradców i konsultantów.
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Outsourcing Usług Kadrowo-Płacowych

 

Oferujemy Państwu zewnętrzną, kompleksową obsługę spraw kadrowo-płacowych, realizowaną przez Biuro Rachunkowe Misters Audytor Adviser.

 

Oferujemy  Państwu pełną obsługę spraw kadrowo-płacowych polegającą na:

 • prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych oraz rozliczeń z ZUS, 
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników ,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.


Zawsze dostosowujemy zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszego Klienta.

W zamian za korzystanie z naszych usług gwarantujemy Państwu:

 • bezpieczeństwo podatkowe i prawne,
 • terminowość i prawidłowość rozliczeń. 

 

Zapraszamy do współpracy!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Doradztwo Finansowe

 

Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, doradców i konsultantów Misters Audytor Adviser świadczy usługi doradcze, we wszystkich najważniejszych obszarach potrzeb Klienta.


Dobrze znamy z naszej działalności problemy jakie spotykają  przedsiębiorcy, prowadzący działalność w Polsce. Dlatego możemy efektywnie służyć Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem, w rozwiązywaniu bieżących problemów i w podnoszeniu efektywności Waszego przedsiębiorstwa.


Celem oferowanych przez Misters Audytor Adviser usług doradztwa finansowego jest rozwiązywanie Państwa problemów biznesowych. Doradzimy Państwu, jak usprawnić działalność, opierając się na sprawdzonych wzorcach. Doradzimy również jak uzyskać przewagę konkurencyjną, jak pozyskać finansowanie oraz jak skuteczniej zarządzać finansami przedsiębiorstwa.

W zakresie doradztwa finansowego oferujemy Państwu również wykonanie analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa. W oferowanych przez nas analizach stosujemy zawsze kilkadziesiąt wskaźników finansowych, co pozwala ocenić i spojrzeć kompleksowo na wszystkie aspekty działalności Państwa przedsiębiorstwa.


Ponadto oferujemy Państwu pomoc w tworzeniu:

 • „biznes planów”,
 • budżetów,
 • oraz planów finansowych.Zapraszamy Państwa do współpracy oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych doradców i konsultantów!
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information