Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

 

Oferujemy Państwu badanie i przegląd sprawozdań finansowych


Sprawozdania finansowe badamy zgodnie z zasadami określonymi w „Ustawie o rachunkowości” oraz zgodnie z  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.


Prowadzimy dla naszych Klientów przeglądy i badanie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, według międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSR) oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej MSSF.


Potwierdzeniem naszych kwalifikacji w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych, jest świadczenie tych usług,  dla bardzo wielu podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od początku istnienia Giełdy), dla kilkuset spółek działających we wszystkich branżach polskiej gospodarki oraz dla bardzo wielu fundacji i stowarzyszeń.
Od 2013 roku Misters Audytor Adviser jest na liście podmiotów certyfikowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w zakresie wykonywania audytu finansowego produkcji filmowej.


Gwarantujemy Państwu efektywną współpracę poprzez:

  • bieżące komunikowanie rezultatów kolejnych etapów prac. Takie „raportowanie” pozwala na eliminowanie trudnych sytuacji i podnosi efektywność naszej współpracy z Państwem. Przestrzeganą przez nas zasadą jest sporządzanie raportu wstępnego dla Klienta. Dzięki temu możemy wcześniej wskazać Państwu najistotniejsze elementy, które będą zawarte w raporcie ostatecznym.
  • współpracę z organami nadzorczymi.


Efektem wykonywanych przez nas prac rewizyjnych są:

  • Raporty z przeglądów sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze,
  • Opinie z badania sprawozdania finansowego o rzetelności i jasności wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, oraz potwierdzające że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach,
  • Raporty z badania sprawozdania finansowego, przedstawiające w zwięzłej formie istotne dane, niezbędne do oceny wielkości zawartych w sprawozdaniu finansowym wraz z elementami ich analizy,
  • Listy do Zarządu jednostki (w formie tzw. listu intencyjnego), prezentujące w szczególności wnioski z badania i ocenę systemu rachunkowości podmiotu, w przypadku stwierdzenia ewentualnych problemów w systemie rachunkowości.


Naszym celem jest dążenie do tego, żeby oferowane przez nas usługi spełniały oczekiwania Państwa w wymiarze kosztowym. Dlatego nasze wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie z każdym Klientem. Współpracując z Państwem stawiamy zawsze do dyspozycji profesjonalny zespół pracowników, posiadających bogatą  wiedzę i doświadczenie w realizacji wielu projektów z zakresu audytu!

 
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta” / „Karty Klienta – Audyt filmu”, niezbędnej do przygotowania dla Państwa naszej oferty!
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information