Optymalizacja Kosztów

 

Jednym z najważniejszych warunków efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej jest nieustanne optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

  • Do pewnego momentu można je uzyskiwać poprzez stosunkowo proste działania i uruchamianie prostych rezerw. Natomiast po wyczerpaniu tych rezerw konieczne staje się działanie profesjonalne i wdrożenie określonych procedur, zmieniających bardzo często dotychczasowy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w różnych obszarach.
  • Eksperci i doradcy Misters Audytor Adviser dysponują wiedzą i doświadczeniem mogącym pomóc Państwu w skutecznym optymalizowaniu kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb przeprowadzimy dla Państwa Firmy specjalistyczne audyty ujawniające obszary wymagające zmian. Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytów: finansowego, rachunkowo-księgowego, podatkowego i prawnego. Ich wyniki pomogą profesjonalnie zdiagnozować obszary i procesy, w których konieczne będzie dokonanie zmian oraz pozwolą na opracowanie skutecznej koncepcji optymalizacji kosztów.
  • Na podstawie przeprowadzonych audytów przygotujemy dla Państwa Firmy Strategię Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej oraz pomożemy Państwu we wdrożeniu tej Strategii.


AUDYT MAJĄTKOWY

W jego ramach oferujemy: analizę struktury majątkowej oraz podziału kompetencji w obszarze majątkowym, analizę przepisów wewnętrznych dotyczących identyfikowania oraz sposobów zagospodarowywania majątku zbędnego, analizę zmian w obszarze majątkowym oraz dokumentacji potwierdzającej te zmiany, uzgodnienie kierunków zmian w obszarze majątkowym oraz doradztwo w opracowaniu optymalnych procedur i pomoc przy wdrażaniu rozwiązań.


AUDYT  INWENTARYZACJI
 ŚRODKÓW  TRWAŁYCH 

Polega na analizie przepisów wewnętrznych dotyczących spisu z natury, analizie dokumentacji (arkusze spisowe, zestawienia różnic inwentaryzacyjnych), analizie rzetelności wyjaśnień ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby materialnie odpowiedzialne, uzgodnieniu kierunków zmian oraz doradztwie w opracowaniu optymalnych rozwiązań i pomoc w ich wdrażaniu.

 
AUDYT  AMORTYZACJI

Polega na optymalizacji kosztów amortyzacji środków trwałych, w wyniku okresowej weryfikacji poprawności przyjętych do planu amortyzacji okresów użytkowania. Urealnienie tych okresów wpływa bezpośrednio na możliwość zmiany planu amortyzacji od początku następnego roku obrotowego, przy wydłużeniu okresów następuje obniżenie kwot amortyzacji od wybranych środków trwałych.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z doświadczenia oraz kompetencji naszych ekspertów i konsultantów.
Prosimy o wypełnienie „Karty klienta”.

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information