Doradztwo finansowe i konsulting

Oferujemy także szereg specjalistycznych usług dodatkowych, które może wykonywać firma audytorska i które zapewnią Państwu bezpieczniejsze funkcjonowanie, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Nasi eksperci pomogą Państwu:

N

w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach niepewności, w tym planowaniu płynności finansowej, zarządzaniu zapasami,

N

przeprowadzić due diligence,

N

dokonać audytu podatkowego,

N

dokonać wyceny przedsiębiorstwa, marki i innych aktywów,

N

w sprawach rachunkowości w tym w zakresie MSR/MSSF,

N

zorganizować i przeprowadzić audyt wewnętrzny,

N

usprawnić systemy dostarczania informacji zarządczej.

MASZ PYTANIA

Jak możemy ci pomóc?

ADRES

ul. Bukowińska 22B
02-703 Warszawa

TELEFON

(+48 22) 848 18 17
(+48 22) 849 91 12

COPYRIGHT ©2021. ALL RIGHTS RESERVED | POLITYKA PRYWATNOŚCI