Nasza historia

Spółka z o.o. Misters Audytor Adviser powstała na bazie doświadczeń i dorobku firmy Misters Audytor sp. z o.o. , jednej z pierwszych polskich firm audytorskich, utworzonej w 1991 roku przez Barbarę Misterską i wpisanej do rejestru firm audytorskich pod numerem 63. Firma od początku aktywnie współtworzyła dobre praktyki audytu na polskim rynku usług doradczych, badania sprawozdań finansowych i rachunkowości. Od 1991 roku świadczymy profesjonalne usługi dla spółek notowanych na rynku papierów wartościowych, wspierając naszych Klientów w pokonywaniu trudności, wykorzystując do tego wiedzę oraz kompetencje naszych ekspertów.

Współpracowaliśmy z kluczowymi polskimi przedsiębiorstwami, reprezentującymi różne gałęzie i branże polskiej gospodarki. Z naszego doświadczenia i kompetencji skorzystało ponad 2000 Firm działających w następujących branżach: przemysł energetyczny, przemysł chemiczny, budownictwo, handel, usługi i sektor paliwowy.

Stale się rozwijamy, między innymi poprzez aktywne uczestniczenie w budowaniu polskiego rynku spółek giełdowych. Od wielu już lat zajmujemy wysokie pozycje w rankingach audytorów badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych, prowadzonych przez dziennik „Rzeczpospolita”. W zakończonej w kwietniu 2021 r. XX-tej jubileuszowej edycji „Rankingu najlepszych firm audytorskich w roku 2020” dziennika „Rzeczpospolita”, w najbardziej prestiżowej kategorii tego rankingu „Firmy badające spółki notowane na GPW”, po raz kolejny awansowaliśmy i zajęliśmy doskonałe IX miejsce! W poprzednim roku 2020 zajęliśmy miejsce X.

Dotychczasową historię Misters Audytor Adviser tworzyły m.in. następujące wydarzenia:

1991

utworzenie przez Barbarę Misterską spółki pn. Misters Audytor sp. z o.o. i rozpoczęcie przez spółkę działalności. Spółka zostaje wpisana  do rejestru firm uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 63.

1991-1999

to dynamiczny rozwój organizacyjny merytorycznej działalności spółki, co ilustruje najlepiej powołanie m.in.. oddziałów w: Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie.

2000

nastąpiło połączenie praktyk audytorskich Misters Audytor z międzynarodową firmą, otrzymaliśmy możliwość czerpnia z wiedzy, doświadczeń i rozwiązań, stosowanych przez jedną z największych światowych korporacji, funkcjonujących na rynku usług audytorskich i doradczych.

2002

ponownie działamy pod własną marką Misters Audytor sp. z o.o. i oferujemy naszym Klientom szeroką gamę profesjonalnych usług doradczych.

2006

wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami BS EN ISO 9001:2000 w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa finansowo-podatkowego.

2011

działalność audytorską Misters Audytor Sp. z o.o. przejmuje i kontynuuje nowo powołana spółka Misters Audytor Adviser sp. z o.o. jako merytoryczna i organizacyjna odpowiedź na nowe wyzwania pozwalająca na dalszy rozwój i rozszerzanie działalności oraz oferty świadczonych usług. Spółka jest wpisana do rejestru firm uprawnionych do badania pod numerem 3704.

2020

w XIX edycji „Rankingu najlepszych firm audytorskich w roku 2019” dziennika „Rzeczpospolita”, w najbardziej prestiżowej kategorii tego rankingu „Firmy badające spółki notowane na GPW” Misters Audytor Adviser sp. z o. o. zajęła X miejsce.

2021

w XX jubileuszowej edycji „Rankingu najlepszych firm audytorskich w roku 2020” dziennika „Rzeczpospolita”, w najbardziej prestiżowej kategorii tego rankingu „Firmy badające spółki notowane na GPW”, awansowaliśmy i zajęliśmy doskonałe IX miejsce!

2023

2023

dołączenie do sieci Lea Global.

MASZ PYTANIA

Jak możemy ci pomóc?

ADRES

ul. Bukowińska 22B
02-703 Warszawa

TELEFON

(+48 22) 848 18 17
(+48 22) 849 91 12

COPYRIGHT ©2021. ALL RIGHTS RESERVED | POLITYKA PRYWATNOŚCI