Audyt i usługi atestacyjne

Misters Audytor Adviser sp. z o.o. prowadzi audyt sprawozdań finansowych dla wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do badania sprawozdania finansowego oraz dla podmiotów, które dokonują tego bez posiadania obowiązku ustawowego. Oferujemy Państwu:

N

badanie sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR/MSSF i UoR,

N

przeglądy sprawozdań finansowych,

N

badanie planów przekształcenia, połączenia, podziału,

N

audyty opiniujące wnioski dot. ulg, podatków i opłat, wnioski kredytowe itp.,

N

zbadanie historycznych informacji finansowych do prospektu,

N

audyty wykorzystania środków unijnych,

N

inne prace atestacyjne (ekspertyzy, opinie).

MASZ PYTANIA

Jak możemy ci pomóc?

ADRES

ul. Bukowińska 22B
02-703 Warszawa

TELEFON

(+48 22) 848 18 17
(+48 22) 849 91 12

COPYRIGHT ©2021. ALL RIGHTS RESERVED | POLITYKA PRYWATNOŚCI