Zespół zarządzający

Misters Audytor Adviser sp. z o.o. swoje sukcesy i pozycję na rynku zawdzięcza wiedzy, doświadczeniu i kreatywności pracowników. Stanowią nasz najcenniejszy kapitał i sprawiają, że cały czas rozwijamy się i oferujemy Państwu szeroki zakres usług audytorskich i doradczych. Nasz zespół tworzą:

N

biegli rewidenci,

N

prawnicy i specjaliści z dziedziny podatków,

N

doradcy do spraw zarządzania i spraw gospodarczych,

N

eksperci ds. wycen,

N

aplikanci i asystenci,

N

managerowie i pracownicy ds. organizacyjnych,

N

kontrolerzy biznesowi.

Do pracy wybieramy osoby o najwyższych kwalifikacjach, pełne entuzjazmu i pasji w działaniu. Za organizację pracy i współpracę Misters Audytor Adviser  sp. z o.o. z Klientami odpowiada zespół kluczowych menedżerów.

Barbara Misterska-Dragan

Prezes Zarządu, Biegły rewident nr 2581

Tel. 607 461 327
e-mail:barbara.misterska-dragan@mistersaudytor.pl

PROFIL

W 1991 r. założyła Misters Audytor Sp. z o. o. jedną z pierwszych firm audytorskich w Polsce (wpisaną do rejestru pod nr 63) a od 2011 r. działającą jako Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.(wpisaną do rejestru pod nr 3704), w której jest Prezesem Zarządu. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), a także Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w SGH. Absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w trakcie uczestnictwa w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Posiada certyfikat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA. Aktywny członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Od czerwca 2015 r. Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a od czerwca 2019 r. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W latach 2000-2001 była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W okresie 2001-2003 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Impexmetal S.A., Bank Pocztowy S.A., PSE S.A., TVP S.A. (przewodnicząca Komitetu Audytu). Była także członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa.

Jan Pawłowski

Prokurent, manager ds. operacyjnych

Tel. 604 255 440
e-mail:jan.pawlowski@mistersaudytor.pl

PROFIL

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenia zdobyte podczas realizacji wielu projektów doradczych, w tym projektów dotyczących wsparcia Klienta przygotowującego sprawozdania finansowe i kontrolingowe na potrzeby zarządu. Ukończył specjalistyczne szkolenia z zakresu Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Monika Bytniewska

Dyrektor Biura

Tel. 697 555 280
e-mail:monika.bytniewska@mistersaudytor.pl

PROFIL
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) gdzie uzyskała tytuł magistra.
Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Wielkiej Brytanii. Podczas 10 letniego pobytu w Londynie przeszła szereg szkoleń i kursów.
Z Misters Audytor Adviser związana od 2017 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę.

MASZ PYTANIA

Jak możemy ci pomóc?

ADRES

ul. Wiśniowa 40 lok. 5
02 - 520 Warszawa

TELEFON

(+48 22) 848 18 17
(+48 22) 849 91 12

COPYRIGHT ©2021. ALL RIGHTS RESERVED | POLITYKA PRYWATNOŚCI