Kariera i współpraca

Otwartość na ludzi i na nowe pomysły to podstawowe zasady którymi kierujemy się w Misters Audytor Adviser. Sukcesy jakie osiągnęliśmy zawdzięczamy wiedzy, doświadczeniu i kreatywności pracowników. To nasi pracownicy i współpracownicy stanowili i stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Dlatego pracownikom i współpracownikom tworzymy warunki, które pozwalają im ujawnić posiadany potencjał oraz motywują do ciągłego rozwoju zawodowego. Dążąc do zapewnienia rozwoju Misters Audytor Adviser chcemy osiągnąć jeszcze ambitniejsze cele niż to co osiągnęliśmy do tej pory. Dlatego poszukujemy pracowników i współpracowników oraz nawiążemy współpracę z biurami rachunkowymi i kancelariami (firmami) audytorskimi.

Podstawowe zasady jakie stosujemy

Poszukujemy osób pełnych pasji i zaangażowania w realizację zadań. Ważną cechą, którą powinni posiadać kandydaci do pracy w Misters Audytor Adviser są predyspozycje do pracy analitycznej, bardzo przydatne do pracy w audycie i doradztwie. Poszukujemy kandydatów których cechuje kreatywność, innowacyjność, odpowiedzialność i sumienność. W zamian zapewnimy wszechstronny rozwój zawodowy, ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wspaniałą atmosferę pracy. Misters Audytor Adviser zaprasza do współpracy:

N

biegłych rewidentów ze znajomością MSR/MSFF, mile widziana znajomość języka angielskiego,

N

aplikantów biegłego rewidenta, mających  zdanych min. 8 egzaminów na biegłego rewidenta,

N

asystentów biegłego rewidenta,

N

doradców podatkowych,

N

audytorów wewnętrznych,

N

praktykantów, studentów IV, V roku.

Prowadzony przez nas proces rekrutacji składa się z trzech etapów

1

Etap pierwszy

analiza otrzymanych aplikacji (można je składać mailowo lub pisemnie) pod kątem zgodności profilu kandydata z określonymi wymogami.

2

Etap drugi

po wyborze najbardziej oczekiwanych przez nas aplikacji zapraszamy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

3

Etap trzeci

rozmowa kwalifikacyjna, w zależności od stanowiska, którego dotyczy proces rekrutacji, etap rozmowy kwalifikacyjnej może być uzupełniony o test kwalifikacyjny, którego celem jest potwierdzenie wiedzy i umiejętności kandydata.

Zapraszamy do przysłania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@mistersaudytor.pl, koniecznie z dodaniem klauzuli (potwierdzonej czytelnym podpisem i datą): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”, Dz. U. nr 133, poz. 833″

Aktualnie rekrutujemy osoby na stanowisko:

N

aplikanta na biegłego rewidenta,

N

asystentów w dziale audytu,

N

biegłego rewidenta,

N

ekspert w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

MASZ PYTANIA

Jak możemy ci pomóc?

ADRES

ul. Bukowińska 22B
02-703 Warszawa

TELEFON

(+48 22) 848 18 17
(+48 22) 849 91 12

COPYRIGHT ©2021. ALL RIGHTS RESERVED | POLITYKA PRYWATNOŚCI