ESG to skrót od environmental, social responsibility i corporate governance (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). To sposób zarządzania uwzględniający te trzy kluczowe obszary.

Firmy, które aktywnie badają swój wpływ na otoczenie i podejmują działania w celu jego minimalizacji, mogą zyskać przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Duże przedsiębiorstwa, które notowane są na unijnych rynkach, będą zobowiązane do sporządzenia raportów ESG, a obowiązek ten obejmie już rok 2024.

Publikowanie raportu niefinansowego obok raportu finansowego może umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a wdrożenie ESG może pomóc firmie na wielu płaszczyznach.