Warning: Declaration of Rrr_teamController::display($tpl = NULL) should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_rrr_team/controller.php on line 0

Warning: Declaration of rrr_teamViewrrr_team::display() should be compatible with JViewLegacy::display($tpl = NULL) in /components/com_rrr_team/views/rrr_team/view.html.php on line 6

Zarząd

 • Barbara Misterska - Dragan

  Barbara Misterska - Dragan

  Prezes Zarządu, Biegły rewident nr 2581.

  Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego, Podyplomowego Studium Pedagogicznego oraz Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) a także absolwentka studiów doktoranckich na  Akademii Leona Koźmińskiego.  

  Ukończyła szkolenie zawodowe  zakończone egzaminem (posiada Certyfikat) ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych i ACCA. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD.

  W 1991 r. założyła Misters Audytor Sp. z o. o. jedną z pierwszych firm audytorskich w Polsce a od 2011 r. działającą jako Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w której jest Prezesem Zarządu.

  W latach 2000-2001 była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W okresie 2001-2003 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Odpowiedzialna  była za opracowanie w 2003 r. kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” . Była także członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa.

  Więcej >

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information